איך נוכל לעזור?

החזר השקעה – ROI

ROI – Return Over Investment הוא מדד ביצועים המשמש להערכת היעילות או הרווחיות של השקעה או השוואת היעילות של מספר השקעות שונות. ROI מנסה למדוד ישירות את כמות התשואה על השקעה מסוימת, ביחס לעלות ההשקעה. החזר על השקעה הוא יחס פשוט המחלק את הרווח הנקי (או ההפסד) מהשקעה בעלות שלו. מכיוון שהוא מבוטא באחוזים, אתם יכולים להשוות את האפקטיביות או הרווחיות של אפשרויות השקעה שונות.

עוד מונחים