איך נוכל לעזור?

מפת חום – Heat Map

ייצוג גרפי של נתונים שבהם הערכים מתוארים לפי צבע. הם חיוניים בזיהוי מה עובד או לא עובד באתר או בדף מוצר.
על ידי ניסוי עם האופן שבו כפתורים ואלמנטים מסוימים ממוקמים באתר שלכם, מפות חום מאפשרות לכם להעריך את ביצועי המוצר שלכם ולהגביר את מעורבות המשתמשים ושימור המשתמשים תוך כדי סדר עדיפויות של העבודות שיש לבצע המגדילות את ערך הלקוח.

עוד מונחים