הרצת בדיקת מילות מפתח ללקוח פוטנציאלי
 
מילות המפתח הן בעלות חשיבות רבה לקידום האתר:
* יש ללחוץ על מקש ה- Enter בין מילה למילה, כך שהן תופענה האחת מתחת לשנייה
CRM