איך נוכל לעזור?

פרופיל קישורים – Link Profile

כאשר מדברים על פרופיל קישורים של אתר, מתייחסים בדרך כלל לקישורים הנכנסים המפנים אל האתר שלכם, כמו גם למאפיינים של אותם קישורים. סוגי קישורים המפנים אל האתר שלכם; טקסט העוגן של אותם קישורים; והאופן שבו הקישורים הללו נרכשו.

עוד מונחים