איך נוכל לעזור?

קישור פנימי – Internal Link

היפר קישור המפנה לדף באותו האתר. אלה שונים מקישורים חיצוניים, המקשרים לדפים בדומיינים אחרים.

עוד מונחים